Missie Statement en AVG protocol 2018-05-16T15:15:02+00:00

De Subsidie Informatie Groep / Missie Statement en AVG protocol

“makkelijker kunnen we het niet maken”

“De Subsidie Informatie Groep maakt het makkelijker”.

DSIG heeft als doel de subsidie belangen van ondernemend Nederland te behartigen door de kwaliteit van het vakmanschap te waarborgen en door integer, transparant en onafhankelijk handelen te stimuleren.

De missie van DSIG :

  1. Actieve promotie van de voordelen van subsidies
  2. Optimalisering van de subsidiekansen voor ondernemend Nederland
  3. Het nastreven van professionaliteit in de beroepsgroep
  4. Het uitdragen van de noodzaak van een consistent stimuleringsbeleid op nationaal niveau al dan niet in gezamenlijkheid met verwante organisaties;
  5. Het bevorderen van innovaties
  6. Het vervullen van een ‘gidsfunctie’ voor haar klanten door het vroegtijdig signaleren van relevante strategische ontwikkelingen en trends in de markt;
  7. Bundelen van krachten van gespecialiseerde subsidiekantoren

Laatste nieuwsberichten

MIT regeling Topsectoren / haalbaarheids-studies 2019

Vanuit de overheid is er de ambitie om technologie en ontwikkeling in Nederland te stimuleren. Ook in 2019 zal er [...]

Praktijkleer subsidies 2019-2023

Het mkb kan in ieder geval tot 2023 gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren van maximaal 2.700 euro. De Tweede [...]

Duurzaamheid en Klimaat speerpunten 2019

EIA budget 2019 Het budget voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) bedraagt in 2019 € 147 miljoen en het percentage van [...]

Oudere Nieuwsberichten