MIT regeling Topsectoren / haalbaarheids-studies 2018

Vanuit de overheid is er de ambitie om technologie en ontwikkeling in Nederland te stimuleren. Naar verwachting zal ook in 2018 wederom € 55 miljoen beschikbaar gesteld worden om het MKB te stimuleren via het subsidieprogramma MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Via de MIT-regeling kunnen innovatieve ondernemers subsidies aanvragen voor verschillende instrumenten, waaronder haalbaarheidsstudies. DSIG nodigt u uit om samen met u te kijken naar de subsidiekansen- en mogelijkheden voor een haalbaarheidsstudie voor uw innovatieve idee.

Wat levert het op?

Een haalbaarheidsstudie is een studie die vooraf de technische en economische kansen en uitdagingen van een voorgenomen innovatietraject in kaart brengt. Een haalbaarheidsstudie bestaat vooral uit desk research en wordt in enkele gevallen aangevuld met quick & dirty-experimenten als dit noodzakelijk is voor de besluitvorming over het starten van een vervolgtraject. Onder desk research wordt o.a. literatuuronderzoek, patentsearch, inventarisatie van beschikbare technologie en  potentiële partners, marktverkenners en concurrentieanalyse verstaan. Dit alles mondt uit in een schriftelijk en praktisch op maat advies voor uw bedrijf.

Welke topsectoren?

Deelname aan de subsidieregeling voor haalbaarheidsstudies is mogelijk doordat uw onderneming activiteiten verricht die passen binnen de ambities van de topsectoren. Voor 2018 is nog niet bekend welke instrumenten iedere topsector ter beschikking stelt. Begin maart zal hierover meer bekend worden. In totaal zijn er negen topsectoren waar de MIT zich op richt, te weten agro&food, chemie, creatieve industrie, energie, high tech materials & systems, life sciences & health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logisitiek en water.

Budget en openstelling

De subsidie voor haalbaarheidsstudies bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000,- per project. Vanaf medio April 2018 kunnen aanvragen worden ingediend binnen de diverse topsectoren.  Er wordt beoordeelt op basis van “First Come, First Serve “!!

2018-02-21T12:01:38+00:00