De Subsidie Informatie Groep / Nieuwsoverzicht

“makkelijker kunnen we het niet maken”

2002, 2019

MIT regeling Topsectoren / haalbaarheids-studies 2019

Vanuit de overheid is er de ambitie om technologie en ontwikkeling in Nederland te stimuleren. Ook in 2019 zal er wederom € 55 miljoen beschikbaar gesteld worden om het MKB te stimuleren via het subsidieprogramma MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Via de MIT-regeling kunnen innovatieve ondernemers subsidies aanvragen voor verschillende instrumenten, waaronder haalbaarheidsstudies. DSIG nodigt u uit om samen met u te kijken naar de subsidiekansen- [...]

1012, 2018

WBSO 2019 voor Eenmanszaak

Zelfstandigen (zzp-ers) die zelf R&D-werkzaamheden uitvoeren, kunnen via de WBSO eenvoudig hun kosten voor R&D verlagen. Zij kunnen een vast bedrag van de belasting aftrekken, de zogenoemde S&O-aftrek voor zelfstandigen. Deze bedraagt in 2019 € 12.775,- . Voor startende zelfstandigen is er nog een aanvullende aftrek van € 6.391,- .  De zelfstandige moet de R&D-werkzaamheden wel zelf uitvoeren en minstens 500 R&D-uren per kalenderjaar maken. [...]

1211, 2018

Praktijkleer subsidies 2019-2023

Het mkb kan in ieder geval tot 2023 gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren van maximaal 2.700 euro. De Tweede Kamer heeft hierover een motie aangenomen bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In september werd al een voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling voor 2019 tegengehouden via een motie over afzien van korting op leerbanen. Bbl-student kost zo’n 12.000 euro Tienduizenden leer-werkbanen zouden [...]

2009, 2018

Duurzaamheid en Klimaat speerpunten 2019

EIA budget 2019 Het budget voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) bedraagt in 2019 € 147 miljoen en het percentage van de EIA wordt met 9,5% verlaagd van 54,5% naar 45% . MIA budget 2019 : Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bedraagt in 2019 € 107 miljoen. VAMIL budget 2019 : In 2019 zal het VAMIL budget verlaagd worden van  € 40 miljoen naar € [...]

2009, 2018

Subsidiemogelijkheden 2019 tbv innovatie

WBSO 2019 :   De overheid stimuleert wederom bedrijven om ook in 2019 te investeren in R&D via de WBSO regeling. Aanpassingen WBSO budget 2019 :  toename van 3,6% naar ruim € 1.205 miljoen. Vorig jaar bedroeg het budget voor de WBSO regeling € 1.163 miljoen. Voorwaarden voor 2019 :  Drempel loongrens speur- en ontwikkelingswerk (S&O): € 350.000 Percentage eerste schijf (tot loongrens): 32% Percentage eerste schijf [...]

2412, 2017

WBSO 2018

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Daarin zijn ook de parameters voor de WBSO voor 2018 vastgelegd. Parameters Drempel loongrens speur- en ontwikkelingswerk (S&O): € 350.000 Percentage eerste schijf (tot loongrens): 32% Percentage eerste schijf (tot loongrens) voor starters: 40% Percentage tweede schijf (boven loongrens): 14% Forfait voor kosten en uitgaven Hoog forfait in € per S&O-uur: € [...]

711, 2017

EIA 2018 naar 54,5%

Het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verlaagt per 2018 met een half procentpunt. Dat staat in de Prinsjesdagstukken. Het aftrekpercentage van de EIA was al met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 met een half procentpunt verlaagd van 55,5% naar 55%. Dit was nodig omdat er financiële dekking moest komen nadat de innovatiebox was goedgekeurd door de Europese Gedragscodegroep. Het EIA-aftrekpercentage komt daarmee in [...]

2910, 2017

Wat valt onder de WBSO 2018 ?

De volgende soorten projecten komen in aanmerking voor de WBSO in 2018 : Velerlei soorten projecten lenen zich voor de WBSO. Van de ontwikkeling van prototypes (machines, apparaten), softwareapplicaties, (apps, bedrijfsapplicaties, games, etc) tot technische nieuwe producten. Er zijn vier soorten projecten waarvoor een aanvraag ingediend kan worden. Dit zijn: 1)ontwikkeling van een technisch nieuw fysiek product, productieproces of technisch nieuwe programmatuur 2)technisch wetenschappelijk onderzoek [...]

101, 2017

EIA 2017 naar 55,5% o.a. LED verlichting en zonnepanelen

Wijzigingen Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2017 Het aftrekpercentage voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan is komend jaar verlaagd van 58% naar 55,5%. Het budget daarentegen is verhoogd van € 161 miljoen naar € 166 miljoen. Daarnaast zijn er wijzigingen in de Uitvoeringsregeling betreffende de aansluitingskosten op het elektriciteitsnetwerk van systemen van zonnepanelen die geplaatst zijn op de grond of in het water. (Dus niet [...]

2009, 2016

WBSO en RDA 2017 onveranderd t.o.v 2016

WBSO & RDA in 2016 samengevoegd tot één fiscale regeling voor veel R&D-activiteiten en blijft onveranderd in 2017 : Naast de Miljoenennota is met Prinsjesdag ook het Belastingplan 2017 gepubliceerd. De WBSO- en RDA voor 2017 idem als in 2016 : De eerste schijf blijft 350.000 euro (2015: 250.000 euro) Het tarief in de eerste schijf blijft 32% Het starterstarief (eerste schijf) blijft 40% Het [...]

2009, 2016

Budget WBSO 2017 verhoogd

In 2017 komt er € 62 miljoen extra vrij voor de Regeling S&O-afdrachtvermindering (WBSO). Hiermee komt er volgend jaar € 1.205 miljoen beschikbaar voor WBSO. In de jaren daarna zal het budget met € 85 miljoen toenemen. De Regeling S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel [...]