BIK regeling :

Baangerelateerde InvesteringsKorting (BIK) :

Maar liefst €4 miljard is beschikbaar gesteld voor allerhande type investeringen van bedrijven. Investeringen vanaf 1 oktober 2020 tellen al mee, maar de subsidie kan pas vanaf september 2021 worden aangevraagd, en in de praktijk pas vanaf 2022 in mindering worden gebracht op de loonheffing. Het is belangrijk dat bedrijven nu al beginnen met het in kaart brengen van de investeringen waarvoor je de BIK wil benutten, zo voorkom je dat je onnodig subsidie misloopt.

Het kabinet stimuleert met de BIK bedrijven om tijdens deze coronacrisis te blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines, computersystemen, zonnepanelen.

BIK verrekening lijkt op die van de WBSO :

Bedrijven kunnen de investeringskosten verrekenen met de loonheffing ( idem als de WBSO ). Deze methode heeft als voordeel dat eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk is, en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken.

Jaarlijks € 1,2 miljard naar het mkb

De verwachting is dat circa 60% van de BIK-afdrachtvermindering terechtkomt bij het mkb. Dat betekent dat van de € 2 miljard per jaar, € 1,2 miljard bij het mkb terecht komt. Dat komt mede door de vormgeving van de korting:

• bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3% van het investeringsbedrag
• bij investeringen boven € 5.000.000 krijgen bedrijven een korting van 2,44% van het investeringsbedrag
• voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van € 1500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag

BIK mag worden gecombineerd met KIA, EIA, MIA en VAMIL :

De BIK is een aanvulling op bestaande stimuleringsmaatregelen. Voor kleinere investeringen (door het mkb) kunnen de BIK en de KIA samengaan. Bedrijven die groene investeringen doen, kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Tijdslijn samenvatting :

-Investeringen doen mee vanaf 01-10-2020 

-Eerst mogelijke aanvraag 01-09-2021 >>>voordeel effectief in 2022