In 2017 komt er € 62 miljoen extra vrij voor de Regeling S&O-afdrachtvermindering (WBSO). Hiermee komt er volgend jaar € 1.205 miljoen beschikbaar voor WBSO. In de jaren daarna zal het budget met € 85 miljoen toenemen. De Regeling S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development genoemd, compenseert.

In de regeling S&O-afdrachtvermindering zijn de tot 1 januari 2016 geldende regelingen Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) samengevoegd. Door de grote naamsbekendheid van de WBSO, ook in het buitenland, is besloten om de naam WBSO te handhaven. Op Prinsjesdag zullen de eerste resultaten van het gebruik van WBSO in 2016 bekend worden gemaakt.