Wijzigingen Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2017

Het aftrekpercentage voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan is komend jaar verlaagd van 58% naar 55,5%. Het budget daarentegen is verhoogd van € 161 miljoen naar € 166 miljoen.

Daarnaast zijn er wijzigingen in de Uitvoeringsregeling betreffende de aansluitingskosten op het elektriciteitsnetwerk van systemen van zonnepanelen die geplaatst zijn op de grond of in het water. (Dus niet de zonnepanelen die op het dak van een gebouw liggen). Voor deze investeringen dient een SDE-beschikking 2016 of later te zijn afgegeven.

Tot slot zijn er wijzigingen in de Energielijst. Deze wijzigingen zijn voornamelijk verruimingen waardoor meer investeringen voor EIA in aanmerking komen.