Het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verlaagt per 2018 met een half procentpunt. Dat staat in de Prinsjesdagstukken.

Het aftrekpercentage van de EIA was al met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 met een half procentpunt verlaagd van 55,5% naar 55%. Dit was nodig omdat er financiële dekking moest komen nadat de innovatiebox was goedgekeurd door de Europese Gedragscodegroep. Het EIA-aftrekpercentage komt daarmee in 2018 op 54,5%.

EIA zorgt voor extra aftrek op fiscale winst
De EIA heeft als doel om de investeringen in energiebesparende maatregelen te stimuleren. Op grond van de EIA krijgen organisaties een extra aftrek op de fiscale winst voor aangewezen investeringen in nieuwe energiebesparende bedrijfsmiddelen. De aftrek geldt ook voor de kosten van advies over energiebesparende maatregelen in gebouwen of bij processen.