De Subsidie Informatie Groep / Missie Statement en AVG protocol

“makkelijker kunnen we het niet maken”

“De Subsidie Informatie Groep maakt het makkelijker”.

DSIG heeft als doel de subsidie belangen van ondernemend Nederland te behartigen door de kwaliteit van het vakmanschap te waarborgen en door integer, transparant en onafhankelijk handelen te stimuleren.

De missie van DSIG :

  1. Actieve promotie van de voordelen van subsidies
  2. Optimalisering van de subsidiekansen voor ondernemend Nederland
  3. Het nastreven van professionaliteit in de beroepsgroep
  4. Het uitdragen van de noodzaak van een consistent stimuleringsbeleid op nationaal niveau al dan niet in gezamenlijkheid met verwante organisaties;
  5. Het bevorderen van innovaties
  6. Het vervullen van een ‘gidsfunctie’ voor haar klanten door het vroegtijdig signaleren van relevante strategische ontwikkelingen en trends in de markt;
  7. Bundelen van krachten van gespecialiseerde subsidiekantoren

Laatste nieuwsberichten

MIT Haalbaarheids subsidie 2022 >> ook weer openstelling in 2023 !

MIT-Haalbaarheidsprojecten 2022 Subsidieregeling ( € 20.000,- cash geld )  ..................................................................................................................................................................... De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wil MKB-ondernemers stimuleren [...]

Oudere Nieuwsberichten