Wat houdt de regeling in?

De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wil MKB-ondernemers stimuleren bij hun innovatieplannen. MKB’ers kunnen individueel of in samenwerking met collega’s, subsidies krijgen voor hun innovatie-ambities.

Topsectoren en MIT- instrumenten

De negen topsectoren binnen de MIT-regeling zijn agro & food, chemie, creatieve industrie, energie, high tech materials & systems, life sciences en health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water. Iedere topsector en regio kiest zelf welke instrumenten zij willen inzetten om het MKB te ondersteunen.

R&D-samenwerkingsprojecten

Het betreft projecten die gericht zijn op technische product-, proces- of dienstenontwikkeling. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Uitvoering gebeurt voor gezamenlijk rekening en risico door minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. Inbreng van ieders kennis en kunde mondt uit in topontwikkelingen.

  • Subsidie:35% van de projectkosten tot een bijdrage van € 100.000,-  per partner;
  • Maximaal € 350.000 subsidie per project;
  • Voor de uren binnen het project geldt een forfaitair uurtarief van € 60,-
  • Projecten kennen looptijd van maximaal 2 jaar.
  • Minimaal 4 maanden na indiening van de aanvraag starten met project.

 Aanvragen

Aanvragen voor dit instrument kunt u indien volgens het tenderprincipe. Aanvragen kunt u indienen tussen mei 2021 en uiterlijk september 2021. Na deze aanvraagperiode worden de aanvragen op kwaliteit beoordeeld en volgt er een rangschikking van de projecten op basis van score. De beste projecten ontvangen de MIT-subsidie