MKB!dee regeling :

De regeling MKB!dee is bedoeld om de investering in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel te stimuleren. De subsidie is daarentegen geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers met betrekking tot de scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden.


MKB!dee voor :
• Innovatieve oplossingen voor belemmeringen die mkb ondernemers ervan weerhouden meer te
investeren in menselijk kapitaal
• Koppeling met actuele beleidsuitdagingen: het idee moet actuele belemmeringen wegnemen
Voorbeelden van belemmeringen:
• Bang dat iemand wordt weggekocht
• Geen idee hoe of waar te beginnen
• Kan personeel niet tijdelijk missen
• Vaak meerdere belemmeringen tegelijkertijd

MKB!dee voor uw onderneming :
1. Bepaal hoe u wilt investeren in menselijk kapitaal
2. Identificeer de belemmeringen
3. Bedenk een plan om belemmeringen weg te nemen
4. Voer het plan uit

Subsidiekosten :
• Subsidieplafond €10 miljoen
• 100% van de kosten die gemaakt zijn én direct verband houden met de uitvoering van het project
worden door deze subsidieregeling gefinancierd.
• De minimale investering per deelnemer bedraagt € 25.000,- de maximale investering is € 125.000,-.
• Voor samenwerkingsverbanden is de projectomvang maximaal € 200.000,-, met dezelfde
grensbedragen per deelnemer van € 25.000 en € 125.000.
• Max groepsgrootte samenwerking is 8 waarvan min, 5 mkb.
• Geen cofinanciering nodig => deminimisverklaring na bericht RVO
Evolvalor heeft in 2018 groot succes geboekt met Valori Software Improvement. Klik hier voor alle
gesubsidieerde MKB Idee projecten van 2018, waaronder ons succes.

Aanvragen :
Beoordeling gaat volgens het tenderprincipe: alleen de beste projecten krijgen subsidie. Alle aanvragen
concurreren dus met elkaar en hebben dezelfde kans. De tender opent 20 oktober 2020 en sluit 15
december 2020. Echter, in oktober wordt bekend of de aanvraagperiode wordt verlengd naar 19 januari
2021. Toekenning 19 april 2021