Demissionair minister Hoekstra heeft op Prinsjesdag 2021 de Miljoenennota 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. De totale uitgaven bedragen ongeveer 350 miljard euro. Daarnaast zet het economisch herstel zich na de coronacrisis nog sterker door dan eerder gedacht: volgend jaar wordt een groei van 3,5% verwacht. Wij vatten de belangrijkste punten voor 2022 op het gebied van subsidies samen.

WBSO in 2022

Het totale budget van de WBSO in 2022 is € 1,336 miljard. Door het beëindigen van de coronatoeslag is het WBSO-percentage weer terug op het oude niveau van 2020. Dit betekent dat de percentages voor 2022 als volgt zullen worden:

  • Tarief eerste schijf: 32%
  • Tarief eerste schijf starters: 40%
  • Grens eerste schijf: € 350.000,- S&O loonkosten
  • Tarief tweede schijf: 16%

Daarnaast zijn in het wetsvoorstel “Overige fiscale maatregelen 2022” maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de technische verbeteringen van het huidige belastingstelsel. Dit betekent dat het indienen van WBSO-aanvragen in 2022 flexibeler wordt. S&O-verklaringen kunnen elkaar overlappen, waardoor ondernemers beter kunnen inspelen op nieuwe S&O-projecten en eerder extra verwachte uren, kosten of uitgaven voor reeds toegekende S&O-projecten kunnen opvoeren. Daarnaast wordt de S&O-afdrachtsvermindering flexibeler en sneller toepasbaar, doordat de aftrekpost volledig mag worden toegepast bij de eerste loonaangifte na afgifte van beschikking. Tot op heden moest de S&O-afdrachtsvermindering evenredig over de resterende aangiftetijdvakken worden toegepast binnen de periode van een S&O-verklaring.

Duurzaamheid

Alle bestaande subsidieregelingen voor verduurzaming en circulariteit zullen blijven bestaan. Het kabinet verhoogt het budget van de SDE++ subsidie met € 3 miljard om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Hierdoor wordt het totale budget van SDE++ verhoogd tot € 11 miljard in 2022. Ook de budgetten en percentages van de DEI+ subsidie HER+ subsidie en Subsidie Circulaire Ketenprojecten zijn verhoogd.

Daarnaast blijft de energie-investeringsaftrek (EIA) in 2022 gelijk met 45,5%. Het budget voor deze regeling blijft € 149 miljoen. De milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt wel verhoogd:

  • MIA cat. 1: 45%
  • MIA cat. 2: 36%
  • MIA cat. 3: 27%

Het doel van de MIA is om bedrijfsinvesteringen te beïnvloeden richting innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Door de MIA worden deze investeringen in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen rendabeler. Daarnaast wordt het budget van de MIA/Vamil voor de periode 2022-2024 verhoogd met € 30 miljoen per jaar.

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

De MIT-regeling wordt de komende jaren voortgezet. De verhoging van het budget zal opnieuw worden doorgetrokken. Voor 2021 bedroeg het landelijk budget bijna € 19 miljoen. In 2022 zal dit budget worden verhoogd naar bijna € 26 miljoen. De verwachting is dat dit budget de komende jaren verder zal stijgen tot ongeveer € 40 miljoen.

Duurzaam inzetbaar personeel

De subsidie voor SLIM, welke bedoeld is om een leerrijke omgeving te creëren in het MKB, zal in 2022 een budget hebben van € 49 miljoen. Hiervan zal € 15 miljoen in maart beschikbaar komen en € 15,3 miljoen in september. Het overige budget is voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in landbouw, horeca en recreatie.