Op 20 september 2022 was het Prinsjesdag en bood minister Kaag van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. De totale uitgaven voor 2023 bedragen ongeveer 395 miljard euro. In 2023 wordt er geïnvesteerd in onder andere duurzaamheid, innovatie, digitalisering en samenwerking. Wij vatten de belangrijkste punten voor 2023 op het gebied van subsidies samen.

Innovatie

WBSO in 2023

De WBSO is en blijft het basisinstrument van het innovatiebeleid. Het totale budget van de WBSO in 2023 is vastgesteld op € 1.370 miljoen. De percentages en tarieven blijven in 2023 hetzelfde als in 2022:

  • Tarief eerste schijf: 32%
  • Tarief eerste schijf starters: 40%
  • Grens eerste schijf: € 350.000,- S&O-loonkosten
  • Tarief tweede schijf: 16%

Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-subsidie)

Het budget voor de MIT-regeling stijgt in 2023 met € 9 miljoen ten opzichte van 2022 naar het totale budget van € 22 miljoen.

Diverse calls voor AI-projecten

Het publiek-privaat meerjarenprogramma AiNed brengt Nederland in de kopgroep van AI-landen en levert een grote bijdrage aan de internationale concurrentiepositie. Het relatief nieuwe programma stelt Nederland in staat strategisch grip te houden op de wijze waarop en voorwaarden waaronder AI wordt toegepast. In 2023 worden er onder dit programma drie calls gelanceerd, meer informatie hierover volgt later.

Duurzaamheid

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

De VEKI wordt in 2023 voortgezet en geïntensiveerd. De regeling krijgt extra middelen uit het Klimaatfonds. De VEKI is met name gericht op de uitrol van bewezen CO2-reducerende technologieën voor efficiëntere processen en energiebesparing.

Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI)

Naar verwachting zal in 2023 van de nieuwe nationale investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI) worden gelanceerd. Ook deze subsidie krijgt budget via het Klimaatfonds. De NIKI biedt subsidiekansen voor grotere CO2-reducerende projecten met alternatieve technologieën die niet in bestaande regelingen passen. Er wordt financiering beschikbaar gesteld voor grote demonstratieprojecten, first-of-a-kind toepassingen op commerciële schaal en de opschaling en implementatie van nieuwe technologieën. De focus komt hierbij te liggen op volgende vier technieken:

  • CO2-afvang en gebruik
  • Chemische recycling
  • Elektrificatie
  • Biogrondstoffen

Energie-Investeringsaftrek (EIA) en Milieu-Investeringsaftrek (MIA)

Het budget van de Energie-Investeringsaftrek (EIA) stijgt naar € 249 miljoen in 2023, dit is € 100 miljoen meer dan in 2022. Daarnaast stijgt het budget van de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) stijgt naar € 194 miljoen in 2023, vergeleken met een budget van € 149 in 2022. Dit betekent dat er voor bedrijven volgend jaar significant meer middelen worden vrijgemaakt om voordelig te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen en warmtepompen.

Opschalingsinstrument waterstof: tenderregeling

Het opschalen van waterstof heeft prioriteit voor het behalen van de klimaatdoelen. Er is een bedrag van € 252,1 miljoen gereserveerd voor de eerste fase opschaling van de productie van duurzame waterstof middels elektrolyse. Naar verwachting wordt dit budget in 2023 toegekend door middel van een tenderregeling gericht op elektrolyse tussen de 0,5 en 50 MW.

Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten (MIW)

De nieuwe subsidieregeling MIW heeft als doel de realisatie van de infrastructuur voor warmtenetten en de opschaling van benodigde technieken te stimuleren. Deze regeling krijgt vanuit het Klimaatfonds een budget van € 200 miljoen.