Waarom het slim is om een subsidie-adviesbureau in te schakelen

Laatst bijgewerkt: 21-09-2022 18:00:20

Persbericht – Zowel op Europees als Nederlands gebied kun je veel verschillende soorten subsidies aanvragen.

Dit kan voor veel bedrijven een flinke financiële duw in de rug zijn voor projecten om te ontwikkelen of verduurzamen. Toch vragen lang niet alle organisaties die in aanmerking komen voor een subsidie deze ook aan: waarom? Dat leggen we je graag uit in dit artikel.

Daarom laten bedrijven geld liggen

Laten we beginnen bij het begin: de verschillende soorten subsidies die er zijn. Nederland heeft, op zowel regionaal als nationaal niveau, een uitgebreid en divers subsidielandschap. Jaarlijks verdwijnen er subsidies en komen er tegelijk weer subsidies bij, ieder met hun eigen voorwaarden en indienprocessen. Voor organisaties is het moeilijk om de veranderingen, voorwaarden, deadlines en bijpassende wet- en regelgeving in het subsidielandschap bij te houden. Dat is een fulltime job op zich. En dan hebben we het nog niet over de subsidiemogelijkheden op Europees niveau waar Nederlandse bedrijven voor in aanmerking komen…

Kwaliteit

Mocht het lukken om een overzicht te bewaren, dan zijn er nog enkele hobbels die te nemen zijn. Naast het helder hebben van alle relevante subsidiemogelijkheden is het namelijk ook zaak om een kwalitatieve aanvraag in te dienen – vóór het einde van de deadline. Die deadlines verschillen daarbij enorm: een WBSO aanvragen moet in een hele andere maand dan bijvoorbeeld een SLIM subsidie aanvragen. De kwaliteit van de aanvraag bepaalt in zekere mate de slagingskans. Daarnaast moet ook worden gedacht aan alle administratieve vereisten.

Hulp nodig?

Breekt het zweet je nu uit en bang dat je veel geld laat liggen waar je wel recht op hebt? Geen paniek! Om bedrijven en organisaties een handje te helpen bij het verzilveren van hun potentiële subsidies, zijn er verschillende adviesbureaus actief om jou te helpen. Hieraan zijn uiteraard wel extra kosten verbonden. Wees je hiervan bewust.

De voordelen

Besef echter wel: die extra kosten heb je in vrijwel elk geval snel terugverdiend. Een subsidieadviseur heeft alle bovenstaande zaken wel helder voor ogen. Naast dat degene alle relevante subsidiemogelijkheden in kaart kan brengen en benutten, is jouw adviseur altijd bekend met de deadlines, voorwaarden en bijpassende wet- en regelgeving. Daarnaast krijg jij hulp bij het schrijven van een kwalitatieve subsidieaanvraag. Zo helpt een subsidieadviseur bij het in beeld brengen van subsidiekansen én het behalen van maximaal rendement uit de subsidie(s).

Hopelijk hebben we de urgentie kenbaar gemaakt en weet jij hoe je nu aan de slag moet. Succes!