WBSO & RDA in 2016 samengevoegd tot één fiscale regeling voor veel R&D-activiteiten en blijft onveranderd in 2017 :

Naast de Miljoenennota is met Prinsjesdag ook het Belastingplan 2017 gepubliceerd.

De WBSO- en RDA voor 2017 idem als in 2016 :

De eerste schijf blijft 350.000 euro (2015: 250.000 euro)
Het tarief in de eerste schijf blijft 32%
Het starterstarief (eerste schijf) blijft 40%
Het tarief in de tweede schijf blijft 16%
Het plafond (maximale afdrachtvermindering) van 14miljoen euro verdwijnt
Voor het opvoeren van uw R&D-kosten- en –uitgaven (in 2015 nog de RDA) kunt u ook in 2017 kiezen uit twee mogelijkheden (de keuze geldt voor het hele kalenderjaar):
a Forfaitair:
– tot 1.800 uur een opslag van het S&O-uurloon met 10 euro
– vanaf 1.800 uur opslag van het S&O-uurloon met 4 euro
b) Werkelijke kosten en uitgaven: u voert de werkelijke kosten en uitgaven op.