Een zekerheid in deze onzekere tijden :

Terugkijkend naar 2020 realiseer ik me dat ik een “episch jaar” heb beleefd. Een “episch jaar” wat nog heel, heel lang zal worden herinnert en besproken in de komende 10-tallen jaren. Niet alleen vanwege alle trieste en verdrietige gebeurtenissen, maar ook vanwege alle onzekerheden.

Wie had 9 maanden geleden gedacht dat :
-Bijna heel Nederland gewoon vanuit huis zou werken
-Er geen files meer zouden staan tijdens de spitsuren
-Sociale activiteiten vrijwel tot stilstand zouden zijn gekomen
-Zelfs geld geen oplossing meer bood om je aan de sociale impasse te kunnen onttrekken
-Scholen en universiteiten dicht zouden zijn
-etc, etc

Er liggen veel draaiboeken voor rampscenario’s klaar. Alleen dit “disruptieve” rampenscenario had ( bijna ) niemand verwacht.

In mijn vakgebied van subsidies voor innovaties en R&D heb ik geleerd en ervaren dat “disruptie” altijd leid tot versnelling van veranderingen en vooral tot versnelling van acceptatie. Iets wat tot heel veel positieve zaken en mooie oplossingen heeft geleidt.

Ik verwacht dan ook dat door het “epische jaar” 2020 er een ongekende versnelling op allerlei gebied zal gaan plaats vinden.

Ik ben dan ook erg benieuwd en optimistisch over hoe dit “disruptieve jaar” onze toekomstige samenleving zal gaan veranderen. Want dat er veranderingen gaan komen is in deze onzekere tijden een absolute zekerheid .

Ik wens iedereen een fijne jaarwisseling en een gezond 2021.

m.v.g. Rik van der Wel