Bedrijven kunnen voor de uitvoering van R&D projecten gebruikmaken van de WBSO subsidie. Deze subsidie wordt aangevraagd voor een zelf te bepalen periode (binnen een kalenderjaar) van minimaal 3 maanden. In de aanvraag worden de R&D projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd omschreven en wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren en eventueel kosten die in die periode gemaakt zullen gaan worden.

Normaliter is het zo, dat nadat subsidiebeschikking (S&O-verklaring) is afgegeven er geen wijzigingen meer mogen worden doorgevoerd. Dit betekent concreet dat in de periode waarover de S&O-verklaring betrekking heeft, het aantal R&D uren niet kunnen worden opgehoogd en/of nieuwe projecten worden opgenomen.

Coronacrisis
Vanwege de huidige crisis biedt de overheid meer hieromtrent meer flexibiliteit. Bedrijven die reeds een S&O verklaring hebben ontvangen en (vanwege de coronacrisis) R&D plannen hebben gewijzigd en/of -capaciteit hebben opgeschaald kunnen vanaf heden de huidige S&O verklaring inkorten en een nieuwe aanvraag indienen aangepast aan de gewijzigde R&D plannen.

Wilt u hier meer over weten neem dan contact met ons op.