MKB!dee 2019 flink op de schop en nu open voor alle mkb-ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Beleidsexperiment menselijk kapitaal (BMK) flink gewijzigd met het oog op een nieuwe openstelling van de regeling.

De regeling – ook bekend als MKB!dee – moet door het ondersteunen van projecten mkb-ondernemers helpen om te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig of toekomstig werkenden.

In 2018 was de regeling gericht op het stimuleren van het technisch mkb, maar aangezien veel meer mkb-ondernemers kampen met dezelfde soort belemmeringen heeft het ministerie besloten de regeling te verbreden. Daardoor kunnen ook andere mkb-ondernemers ideeën indienen. Wel blijft er binnen de regeling aparte aandacht voor de problemen waar technische mkb-ondernemers mee kampen.

Nieuwe categorieën

Tegelijk met de verbreding van de doelgroep zijn ook de categorieën waarbinnen een project moet vallen volledig gewijzigd. Voortaan kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die betrekking hebben op één van de volgende soorten investeringen:

  • investeringen door mkb-ondernemers die leiden tot meer personeel in technische sectoren;
  • investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

De subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers, of deelnemers in een samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties. Daarbij moet ten minste 65 procent van de deelnemers aan het samenwerkingsverband mkb-ondernemer zijn.

De subsidie voor een mkb-ondernemer of een deelnemer in een samenwerkingsverband bedraagt 100 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 125 duizend euro. De totale subsidie voor alle deelnemers in een samenwerkingsverband bedraagt ten hoogste 200 duizend euro.

Aanvragen kunnen van 15 april tot en met 27 augustus 2019 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In totaal is voor 2019 een budget van 7,5 miljoen euro te verdelen.