Het mkb kan in ieder geval tot 2023 gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren van maximaal 2.700 euro. De Tweede Kamer heeft hierover een motie aangenomen bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In september werd al een voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling voor 2019 tegengehouden via een motie over afzien van korting op leerbanen.

Bbl-student kost zo’n 12.000 euro

Tienduizenden leer-werkbanen zouden verdwijnen als de regeling zou worden opgeheven of als op de regeling zou worden bezuinigd. De kosten voor een bbl-student liggen rond 12.000 euro per jaar. Voor het mkb een groot bedrag.

Met de subsidie van maximaal 2.700 euro krijgen mkb’ers een tegemoetkoming voor de begeleiding van mbo-studenten op de werkvloer door praktijkbegeleiders die hiervoor zijn opgeleid, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Budget tot 2023

Volgens de motie-Tielen c.s. is er sowieso tot 2023 budget voor de subsidieregeling praktijkleren. De initiatiefnemers vinden verder dat leerwerktrajecten een belangrijke bijdrage leveren aan het opleiden van (mbo-)studenten in de beroepspraktijk. De subsidie stimuleert werkgevers om leer-werkplekken aan te bieden.