WBSO 2020 :

Bedrijven kunnen vanaf volgend jaar sneller en flexibeler gebruik maken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Om dit te realiseren komen er 2 wijzigingen in de  aanvraagprocedure. Om het investerings- en vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven stabiel te houden, blijven de voorwaarden gelijk aan 2019.

Dit blijkt uit de Kamerbrief waarin het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de plannen voor de WBSO in 2020 bekend heeft gemaakt.

Wat zijn de wijzigingen?

Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt de ‘tussenmaand’ bij het aanvragen. Ondernemingen met personeel moesten de WBSO-aanvraag altijd minimaal 1 volle kalendermaand voor het begin van de aanvraagperiode indienen. Vanaf 2020 kunnen bedrijven die bijvoorbeeld voor een periode vanaf 1 februari 2020 gebruik willen maken van de WBSO nog op 31 januari 2020 een aanvraag indienen. Uitzondering hierop zijn aanvragen voor een periode die ingaat op 1 januari. Deze mogen vanaf 2020 uiterlijk op 20 december worden ingediend.
Vanaf 1 januari 2020 mogen bedrijven 4 keer per jaar een aanvraag indienen (voor minimaal 3 maanden). Dit was 3 keer per jaar.

Wilt u vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van de WBSO? Dan moet u uiterlijk 30 november 2019 uw aanvraag indienen.

Budget

Het kabinet stelt € 1.281 miljoen beschikbaar voor de WBSO in 2020.

Voordeelpercentages en -bedragen

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2020 gelden er 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de eerste schijf. Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast een extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen maken we eind dit jaar bekend.

Voordeelpercentages voor bedrijven 2020

Schijf Percentage
Tarief eerste schijf 32%
Tarief eerste schijf starters 40%
Grens eerste schijf € 350.000
Tarief tweede schijf 16%

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EIA, MIA en Vamil 2020 :

Voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) is een verbreding aangekondigd voor 2020. Het EIA-budget zal in verband met het Klimaatakkoord naast de stimulering van energiebesparing ook benut gaan worden voor CO2-reducerende maatregelen en de ondersteuning van investeringen in warmte-infrastructuur. Het aftrekpercentage van 45% blijft ook in 2020 gelden. Hiermee wordt een netto fiscaal voordeel van ongeveer 10% bereikt.

Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) is in 2020 verhoogd naar €124 miljoen.

Het budget voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) blijft gelijk op €25 miljoen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Innovatiebox 2020 :

Met een succesvolle WBSO-aanvraag heb je een ticket in handen voor de Innovatiebox. Hierbij wordt een deel van de gerealiseerde winst in de innovatiebox gestopt en slechts belast tegen 7% vennootschapsbelasting.

Het netto voordeel dat voortvloeit uit een Innovatiebox afspraak hangt sterk samen met het vennootschapsbelastingtarief. In dat kader is het van belang, dat in het Belastingplan 2019 was opgenomen dat het vennootschapsbelastingtarief voor winsten boven de €200.000 in stappen omlaag zou gaan naar 22,55 procent in 2020 en 20,5 procent in 2021. Echter, de Miljoenennota heeft uitgewezen dat in 2020 de eerste schijf 16,5% wordt, de tweede schijf blijft hetzelfde met 25%.

Het innovatieboxpercentage blijft 7%. In 2021 zullen de verschillende tarieven aangepast worden, de eerste schijf gaat dan naar 15% en de tweede naar 21,7%. Dit zal gepaard gaan met een aanpassing van het innovatieboxpercentage van 7% naar 9%.