Op 19 september 2023 was het Prinsjesdag en bood minister Kaag van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. De totale uitgaven voor 2023 bedragen ongeveer 400 miljard euro. In 2024 wordt er geïnvesteerd in onder andere duurzaamheid, innovatie, digitalisering en samenwerking. Wij vatten de belangrijkste punten voor 2024 op het gebied van subsidies samen.

Innovatie

WBSO in 2024

De WBSO is en blijft het basisinstrument van het innovatiebeleid. Het totale budget van de WBSO in 2024 is vastgesteld op € 1.370 miljoen. De percentages en tarieven blijven in 2024 hetzelfde als in 2023 :

  • Tarief eerste schijf: 32%
  • Tarief eerste schijf starters: 40%
  • Grens eerste schijf: € 350.000,- S&O-loonkosten
  • Tarief tweede schijf: 16%

Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-subsidie)

Het budget voor de MIT-regeling blijft in 2024 met € 9 miljoen ten opzichte van 2023 ongewijzigd. Wel zal er een vermindering van provinciaal budget en vermeerdering van landelijk budget naar verwachting gerealiseerd worden.

Diverse calls voor AI-projecten

Het publiek-privaat meerjarenprogramma AiNed brengt Nederland in de kopgroep van AI-landen en levert een grote bijdrage aan de internationale concurrentiepositie. Het relatief nieuwe programma stelt Nederland in staat strategisch grip te houden op de wijze waarop en voorwaarden waaronder AI wordt toegepast. In 2023 worden er onder dit programma drie calls gelanceerd, meer informatie hierover volgt later.

Duurzaamheid

Energie-Investeringsaftrek (EIA) budget :

De Energie-Investeringsaftrek (EIA) subsidie heeft een budget van € 259 miljoen in 2024. Vanaf 2025 wordt het budget van de EIA verhoogd. Daarnaast wordt het budget van de EIA per 2024 aanvullend verhoogd ten behoeve van energiebesparende bedrijfsmiddelen voor de glastuinbouwsector.

MIA/Vamil budget : 

De Milieu-Investeringsaftrek (MIA) subsidie heeft een budget van € 194 miljoen  in 2024 en voor de Vamil is er in 2024 € 25 miljoen beschikbaar. Vanaf 2027 wordt het budget van de MIA verhoogd. In de MIA geldt een toenemend aantal aanvragen door de klimaat- en energietransitie en de inflatie.

Miljoenen toegewezen aan de DEI+ regeling :

Vanuit het Klimaatfonds is in totaal € 100 miljoen toegekend voor het demonstreren van vergassingsprojecten op schaal voor de productie van groen gas, biobrandstoffen en biogrondstoffen vergassing.

Investeren in medewerkers

SLIM subsidie krijgt extra budget :

In verband met het stopzetten van de scholingssubsidie STAP in 2024, komt er een extra bedrag vrij van € 147 miljoen. Van dit bedrag gaat er € 73,5 miljoen naar het budget van de scholingssubsidie SLIM. De SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen) subsidie is bedoeld voor investeren in de leercurve en ontwikkeling van medewerkers.