R&D-samenwerkingsprojecten – AI & ML call 2022
De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wil MKB-ondernemers stimuleren bij hun
innovatieplannen. MKB’ers kunnen individueel of in samenwerking met collega’s, subsidies krijgen voor
hun innovatie-ambities. Nieuw in 2022 is de specifieke AI & ML-call in het voorjaar.

R&D-samenwerkingsprojecten – AI en ML Call
Het betreft projecten die gericht zijn op technische product-, proces- of dienstenontwikkeling binnen
software. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Uitvoering
gebeurt voor gezamenlijk rekening en risico door minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. Inbreng van
complementaire kennis en kunde is een eis en mondt uit innovatieve producten, diensten of
productieprocessen. Voor de call AI & ML kunnen innovatieprojecten worden ingediend die te maken
hebben met softwarematige ontwikkeling van nieuwe zelflerende AI & ML-softwaresystemen met oog voor
de rol van de mens binnen deze systemen.

Topsectoren en MIT – instrumenten
De MIT-instrumenten worden regionaal en landelijk aangeboden, afhankelijk van de regio en thema.
Voor de specifieke AI & ML-call is het echter onontbeerlijk dat het project duidelijk aansluit bij de Kennis en
Innovatie-agenda (KIA) ‘Sleuteltechnologiën’ en hierbinnen specifiek het thema: ‘Digital Technologies’ en
hierbinnen uitdagingen binnen het realiseren van Slimme AI- en ML systemen met respect voor de rol van
de mens/professional in deze systemen.

Tevens is het een pré als het project daarbij tevens aansluit bij deMissiegerichte KIA’s’:
1. Energietransitie & Duurzaamheid:
• Klimaat en Energie;
• Toekomstbestendige mobiliteitssystemen;
• Circulaire economie
2. Landbouw, water en voedsel;
3. Gezondheid en zorg;
4. Veiligheid

Voorwaarden & bijdrage per project
Subsidie: 35% van de projectkosten tot een bijdrage van € 100.000,- per partner voor kleine MIT R&D-samenwerkingsprojecten tot maximaal € 175.000,- per partner voor grote R&Dsamenwerkingsprojecten.
Maximaal € 200.000,- (klein) tot € 350.000,- (groot) met minimaal € 50.000,- subsidie per project.
Er is sprake van samenwerking bij tenminste twee MKB-bedrijven in een aanvraag.
Er moet sprake zijn van een evenwichtige samenwerking, zowel in verdeling van kosten (max 70%
voor één deelnemer) als in inbreng.
Voor de uren binnen het project geldt een forfaitair uurtarief van € 60,-.
Projecten kennen een looptijd van maximaal 2 jaar.
Minimaal 4 maanden na indiening van de aanvraag dient het project te starten.

Aanvragen
Aanvragen voor dit instrument zijn in te dienen volgens het tenderprincipe: indienen kan tijdens een vooraf
vastgestelde periode. De periode waarin aanvragen ingediend kunnen worden is 15 maart  tot en met 10 mei 2022 , 17:00. Na deze aanvraagperiode worden de aanvragen op kwaliteit beoordeeld en volgt er een rangschikking van de projecten op basis van score. De beste projecten ontvangen de MIT-subsidie.