SDE++ subsidie : eind 2020 open !

De eerste ronde van de vernieuwde SDE++-subsidieregeling gaat eind 2020 open. De eerste ronde van deze subsidieregeling wordt opengesteld van 29 september tot en met 22 oktober 2020.

Naast de technieken voor hernieuwbare energieproductie komen in de SDE++ ook CO2-reducerende technieken in aanmerking voor subsidie. Het kabinet stelt €5 miljard beschikbaar voor deze subsidieronde. Dat maakte de Rijksoverheid maandag 17 februari bekend.

SDE++ werkt – net als de voorganger SDE+ – als een veiling die gefaseerd wordt opengesteld. Hierbij neemt de maximale subsidiebehoefte waarvoor projecten ingediend kunnen worden per fase toe. Deze methode stimuleert aanvragers om een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. De technieken voor de subsidieronde zijn techniekneuraal. Dit betekent dat alle technologieën een eerlijke kans krijgen voor subsidie. Dit zorgt voor concurrentie tussen de technologieën omdat kostenreductie en innovatie aangemoedigd worden.

CO2-reductie
Met de subsidie op CO2-reducerende technieken wil het kabinet de doelstelling voor 2030 halen. De doelstelling is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Daarom zitten er in de SDE++-regeling ook CO2-reducerende technieken, in plaats van alleen technieken voor hernieuwbare energieproductie.

Er worden een aantal nieuwe technieken toegevoegd aan de SDE++-regeling. Dit zijn CCS (CO2-afvang en -opslag), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. De maximale subsidiebehoefte waarop technieken aanspraak kunnen maken in de regeling is €300 per ton CO2.

Voor een aantal technieken binnen de regeling gelden plafonds. Deze plafonds stellen een grens aan de productie van, of de uitgaven aan, een bepaalde techniek of sector. Dit is om te voorkomen dat al het geld naar 1 sector toe gaat. Er is een plafond voor CCS zonne- en windenergie op land en de uitgaven aan CO2-reducerende technieken in de industrie.