De Subsidie Informatie Groep / Nieuwsoverzicht

“makkelijker kunnen we het niet maken”

1711, 2021

WBSO 2022

WBSO 2022: dit zijn de veranderingen Tijdens Prinsjesdag zijn de belangrijkste veranderingen voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) bekend gemaakt. Het totale budget voor de WBSO zal in 2022 € 1.336 miljard bedragen. Daarnaast zal de coronatoeslag beëindigd worden, waardoor het WBSO-percentage terug zal komen op het oude niveau van 2020. Lees hier een samenvatting van de drie belangrijkste veranderingen voor de WBSO [...]

1905, 2021

SLIM regeling open in September 2021

Maak kans op €24.999 voor 'Leren en ontwikkelen' in het mkb Afgelopen voorjaar 2020 ging de SLIM regeling voor het eerst open. Heel maart konden bedrijven een aanvraag indienen voor het investeren in het stimuleren van het leren en ontwikkelen van hun personeel. Gelukkig hebben wij veel ambitieuze bedrijven en organisaties kunnen helpen met een aanvraag voor hun mooie SLIM-projecten. Er is nog meer goed [...]

1205, 2021

MIT R&D samenwerkingsprojecten open voor 2021

Wat houdt de regeling in? De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wil MKB-ondernemers stimuleren bij hun innovatieplannen. MKB’ers kunnen individueel of in samenwerking met collega’s, subsidies krijgen voor hun innovatie-ambities. Topsectoren en MIT- instrumenten De negen topsectoren binnen de MIT-regeling zijn agro & food, chemie, creatieve industrie, energie, high tech materials & systems, life sciences en health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water. Iedere [...]

3012, 2020

Een zekerheid in deze onzekere tijden

Een zekerheid in deze onzekere tijden : Terugkijkend naar 2020 realiseer ik me dat ik een "episch jaar" heb beleefd. Een "episch jaar" wat nog heel, heel lang zal worden herinnert en besproken in de komende 10-tallen jaren. Niet alleen vanwege alle trieste en verdrietige gebeurtenissen, maar ook vanwege alle onzekerheden. Wie had 9 maanden geleden gedacht dat : -Bijna heel Nederland gewoon vanuit huis [...]

2109, 2020

Baangerelateerde InvesteringsKorting regeling 2021 ( BIK )

BIK regeling : Baangerelateerde InvesteringsKorting (BIK) : Maar liefst €4 miljard is beschikbaar gesteld voor allerhande type investeringen van bedrijven. Investeringen vanaf 1 oktober 2020 tellen al mee, maar de subsidie kan pas vanaf september 2021 worden aangevraagd, en in de praktijk pas vanaf 2022 in mindering worden gebracht op de loonheffing. Het is belangrijk dat bedrijven nu al beginnen met het in kaart brengen [...]

2009, 2020

MKB !dee 2020

MKB!dee regeling : De regeling MKB!dee is bedoeld om de investering in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel te stimuleren. De subsidie is daarentegen geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers met betrekking tot de scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. MKB!dee voor : • Innovatieve oplossingen voor belemmeringen die mkb ondernemers ervan weerhouden meer [...]

1109, 2020

WBSO 2021 tarief hoger ( van 32% naar 40% )

Het kabinet stelt in 2021 extra budget beschikbaar voor de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Dit blijkt uit de Kamerbrief waarin het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de plannen voor de WBSO in 2021 bekend maakte. Het beschikbare budget voor de WBSO in 2021 bedraagt € 1.438 miljoen in plaats van € 1.281 miljoen. Voordeelpercentages en -bedragen Bedrijven kunnen het voordeel van de [...]

206, 2020

Praktijkleer subsidies openstelling 2020

Openstellingsdatum 2020 :  1 juli 2020 9:00 tot 16 september 2020 17:00. De regeling is geschikt voor werkgevers die praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aanbieden. De regeling geldt voor onderstaande onderwijsstromingen. Vmbo: Een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg in het 3e of 4e leerjaar. Mbo: Een opleiding binnen de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Hbo: Een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek/landbouw, natuurlijke omgeving/gezondheidszorg of gedrag & [...]

1205, 2020

Meer flexibiliteit WBSO regeling vanwege Coronacrisis

Bedrijven kunnen voor de uitvoering van R&D projecten gebruikmaken van de WBSO subsidie. Deze subsidie wordt aangevraagd voor een zelf te bepalen periode (binnen een kalenderjaar) van minimaal 3 maanden. In de aanvraag worden de R&D projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd omschreven en wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren en eventueel kosten die in die periode gemaakt zullen gaan worden. Normaliter is het [...]

1702, 2020

SDE ++ subsidie > eind 2020 open

SDE++ subsidie : eind 2020 open ! De eerste ronde van de vernieuwde SDE++-subsidieregeling gaat eind 2020 open. De eerste ronde van deze subsidieregeling wordt opengesteld van 29 september tot en met 22 oktober 2020. Naast de technieken voor hernieuwbare energieproductie komen in de SDE++ ook CO2-reducerende technieken in aanmerking voor subsidie. Het kabinet stelt €5 miljard beschikbaar voor deze subsidieronde. Dat maakte de Rijksoverheid maandag [...]

212, 2019

SLIM subsidie regeling 2020

Nieuwe SLIM-subsidie voor opzetten van je eigen bedrijfsschool Als MKB-bedrijf kun je volgend jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te zetten. Het kabinet heeft de Tweede Kamer laten weten dat de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) vanaf maart 2020 beschikbaar is. Het doel van de regeling is om het leren en ontwikkelen binnen het MKB te bevorderen. Elke MKB-ondernemer kan een subsidieaanvraag [...]

1809, 2019

Prinsjesdag 2019 : WBSO, EIA, Vamil en Innovatiebox 2020

WBSO 2020 : Bedrijven kunnen vanaf volgend jaar sneller en flexibeler gebruik maken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Om dit te realiseren komen er 2 wijzigingen in de  aanvraagprocedure. Om het investerings- en vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven stabiel te houden, blijven de voorwaarden gelijk aan 2019. Dit blijkt uit de Kamerbrief waarin het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de plannen [...]

1012, 2018

WBSO 2019 voor Eenmanszaak

Zelfstandigen (zzp-ers) die zelf R&D-werkzaamheden uitvoeren, kunnen via de WBSO eenvoudig hun kosten voor R&D verlagen. Zij kunnen een vast bedrag van de belasting aftrekken, de zogenoemde S&O-aftrek voor zelfstandigen. Deze bedraagt in 2019 € 12.775,- . Voor startende zelfstandigen is er nog een aanvullende aftrek van € 6.391,- .  De zelfstandige moet de R&D-werkzaamheden wel zelf uitvoeren en minstens 500 R&D-uren per kalenderjaar maken. [...]

1211, 2018

Praktijkleer subsidies 2019-2023

Het mkb kan in ieder geval tot 2023 gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren van maximaal 2.700 euro. De Tweede Kamer heeft hierover een motie aangenomen bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In september werd al een voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling voor 2019 tegengehouden via een motie over afzien van korting op leerbanen. Bbl-student kost zo’n 12.000 euro Tienduizenden leer-werkbanen zouden [...]

2009, 2018

Duurzaamheid en Klimaat speerpunten 2019

EIA budget 2019 Het budget voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) bedraagt in 2019 € 147 miljoen en het percentage van de EIA wordt met 9,5% verlaagd van 54,5% naar 45% . MIA budget 2019 : Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bedraagt in 2019 € 107 miljoen. VAMIL budget 2019 : In 2019 zal het VAMIL budget verlaagd worden van  € 40 miljoen naar € [...]

2009, 2018

Subsidiemogelijkheden 2019 tbv innovatie

WBSO 2019 :   De overheid stimuleert wederom bedrijven om ook in 2019 te investeren in R&D via de WBSO regeling. Aanpassingen WBSO budget 2019 :  toename van 3,6% naar ruim € 1.205 miljoen. Vorig jaar bedroeg het budget voor de WBSO regeling € 1.163 miljoen. Voorwaarden voor 2019 :  Drempel loongrens speur- en ontwikkelingswerk (S&O): € 350.000 Percentage eerste schijf (tot loongrens): 32% Percentage eerste schijf [...]

2412, 2017

WBSO 2018

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Daarin zijn ook de parameters voor de WBSO voor 2018 vastgelegd. Parameters Drempel loongrens speur- en ontwikkelingswerk (S&O): € 350.000 Percentage eerste schijf (tot loongrens): 32% Percentage eerste schijf (tot loongrens) voor starters: 40% Percentage tweede schijf (boven loongrens): 14% Forfait voor kosten en uitgaven Hoog forfait in € per S&O-uur: € [...]

711, 2017

EIA 2018 naar 54,5%

Het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verlaagt per 2018 met een half procentpunt. Dat staat in de Prinsjesdagstukken. Het aftrekpercentage van de EIA was al met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 met een half procentpunt verlaagd van 55,5% naar 55%. Dit was nodig omdat er financiële dekking moest komen nadat de innovatiebox was goedgekeurd door de Europese Gedragscodegroep. Het EIA-aftrekpercentage komt daarmee in [...]

2910, 2017

Wat valt onder de WBSO 2018 ?

De volgende soorten projecten komen in aanmerking voor de WBSO in 2018 : Velerlei soorten projecten lenen zich voor de WBSO. Van de ontwikkeling van prototypes (machines, apparaten), softwareapplicaties, (apps, bedrijfsapplicaties, games, etc) tot technische nieuwe producten. Er zijn vier soorten projecten waarvoor een aanvraag ingediend kan worden. Dit zijn: 1)ontwikkeling van een technisch nieuw fysiek product, productieproces of technisch nieuwe programmatuur 2)technisch wetenschappelijk onderzoek [...]

101, 2017

EIA 2017 naar 55,5% o.a. LED verlichting en zonnepanelen

Wijzigingen Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2017 Het aftrekpercentage voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan is komend jaar verlaagd van 58% naar 55,5%. Het budget daarentegen is verhoogd van € 161 miljoen naar € 166 miljoen. Daarnaast zijn er wijzigingen in de Uitvoeringsregeling betreffende de aansluitingskosten op het elektriciteitsnetwerk van systemen van zonnepanelen die geplaatst zijn op de grond of in het water. (Dus niet [...]